Az egy főre jutó GDP

A vásárlóerő paritáson (tehát összehasonlíthatóvá tett árszínvonalon) számolt egy főre jutó GDP értéke azt mutatja meg, hogy az adott ország egy lakosára mennyi jut az országban dolgozók által megtermelt hozzáadott értékből. Ez tehát egy nemzetközileg összehasonlítható mutatószám.
A mai ábrákon a mutatónak az EU átlaghoz viszonyított mértéke, az EU átlagos teljesítményéhez viszonyított  érték látszik. Az ábrákon tehát akkor látunk növekedést, ha az EU átlagos növekedését teljesíti túl egy ország. E szerint három csoportot különböztettem meg: a túlteljesítők, az átlag körül teljesítők és az alulteljesítők csoportját. 
A túlteljesítők csoportjába az EU 10 legmagasabb egy főre jutó GDP értéket termelő országa került. Közülük Írország nyújtotta a leghullámzóbb teljesítményt: kiugró értékeket produkált a 2000-es években, majd gyakorlatilag összeomlott 2008 után. Dánia, Svédország és Finnország szintén átlag feletti mértékben megérezte a válságot. Az előbbi kettő az elmúlt két évben gyors növekedésnek indulva már elérték, sőt meghaladták a válság előtti szintet, Finnország azonban nem volt ilyen szerencsés. Németország szemlátomást feltámadt. Az Egyesült Királyság és Franciaország teljesítménye nem éri el az EU átlagos növekedési szintjét, ami aggodalomra ad okot, mivel ők az EU meghatározó gazdaságai közé tartoznak. Minél nagyobb gazdaságot érint a visszaesés, annál jobban megsínyli az EU. 
Az átlag körül teljesítők közé 8 országot soroltam. Közülük három - Málta, Szlovénia és Csehország - képes tartani a tempót az EU-val. A többi ország - az eurózóna periféria országai - átlagot meghaladó mértékű visszaesést mutat. 

A Magyarországot is magában foglaló alulteljesítő csoporttól gyorsabb növekedési ütemet várunk el, hogy mihamarabb utolérjék a többi országot. Szlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária egy főre jutó GDP-jének EU átlaghoz viszonyított értéke gyors növekedést követően 2008-ban megtorpant és azóta stagnál. A balti államok átlagon felüli visszaesést produkáltak 2009-ben, de utána magukhoz térve gyors növekedésnek indultak és (Lettország kivételével) utolérték Magyarországot. A hazánkat 2011-ben szintén beérő Lengyelország az egyetlen, ahol az EU átlaghoz viszonyított növekedés töretlen volt. 

Kapcsolat

Mandora Tanácsadó Kft.
cím: 1204 Budapest, Előd u. 84
e-mail: info@mandora.hu
mobil: +3620/7751618

Blog eredeti helye: szamvarazs.blogspot.hu