Fortélyos félelem igazgat - vállalkozókkal szembeni lakossági attitűd

A közvélemény kutatások törékeny pontja az, amit mi, Galaxis útikalauz rajongók egymás között csak úgy hívunk: a 42-probléma*. Azaz a kérdés feltevés problémája. Ugyanazt a jelenséget vizsgálva különböző módon megfogalmazott vagy akár csak eltérő sorrendben feltett kérdések szöges ellentétben álló válaszokhoz vezetnek.
A GEM projekt azt kérdezte a vizsgálatában, hogy a kérdezettek szerint a vállalkozói életpálya vonzó-e, továbbá, hogy a sikeres vállalkozó társadalmi státusza magas-e. Az előbbi kérdésre a szűk többség, az utóbbira bő 70% válaszolt igennel. Biztosan azt jelenti-e ez, hogy valóban pozitívnak látja a vállalkozókat a lakosság? Vagy inkább egyfajta irigység jelenik meg a válaszokban? Lehetséges-e, hogy azért tartják pozitívnak a vállalkozói életpályát, mert azt gondolják, hogy a vállalkozó egész nap csak henyél és a meg nem fizetett adóból tartja fenn magát az övékénél jóval magasabb életszínvonalon? Sosem tudjuk meg, mert erre senki sem kérdezett rá.
A már idézett Eurobarméter kutatás azonban teljesen más oldalról közelíti meg a kérdést. Először is rákérdeztek arra, hogy mire jók a vállalkozások. A válaszadók több mint 3/4-e egyetértett azzal, hogy a vállalkozók munkahelyet teremtenek és új terméket / szolgáltatást hoznak létre, amely mindannyiuk hasznára válik, azonban a magyar válaszadók sokkal kisebb arányban voltak erről meggyőződve, mint európai társaik. Az első kérdésre a legalacsonyabb, a másodikra a második legalacsonyabb arányban válaszoltak igennel.
Mind a magyarok mind az európaiak többsége ugyanakkor úgy véli, hogy a vállalkozók csak a saját zsebükre gondolnak és mások munkájából húznak hasznot.
Az Eurobarometer kutatás továbbment ennél, és azt kérdezte, hogy általánosságban a válaszadók milyen a véleménnyel vannak a vállalkozókról. A magyarok mindössze 26%-ának volt róluk pozitív véleménye, ami a legalacsonyabb érték az EU-ban. A következő érték 34% (Szlovákia), az átlag pedig 53%. A semleges véleményűek aránya (53%) szintén a legmagasabb, a negatív véleményt táplálóké (17%) pedig a második legalacsonyabb (Bulgária: 18%).
Kontrollcsoportként megkérdezték a válaszadók véleményét a nagyvállalati felsővezetőkről, továbbá  a különféle szakértőkről (orvos, mérnök, könyvelő, stb.) ami szintén a legnegatívabbak között volt. 
*A Galaxis útikalauz stopposoknak című könyvben iszonyatos költségen építettek egy hatalmas számítógépet, aminek a kérdést így tették: "Az élet, a világmindenség meg minden". A gép néhány milliárd évnyi gondolkodás után azt válaszolta, hogy 42.

Kapcsolat

Mandora Tanácsadó Kft.
cím: 1204 Budapest, Előd u. 84
e-mail: info@mandora.hu
mobil: +3620/7751618

Blog eredeti helye: szamvarazs.blogspot.hu